Supermercat Michellangelo

La combinació entre la llum general i específica és ideal pels supermercats. D’aquesta forma, els usuaris poden trobar més fàcilment els articles que necessiten.

Utilitzant una il·luminació adequada no solament s’il·lumina un espai, sinó que s’ofereix una imatge al comerç.

Aportant d’aquesta forma valor al consumidor.

En els supermercats la il·luminació s’usa amb la finalitat d’orientar als usuaris i possibles compradors.

Categoria
Comerços