Convent Alcover

A Luxiform podem il·luminar tant un comerç, com un habitatge com també espais públics.

Com seria el cas del convent d’Alcover. La renovació que es va fer, va ser per tal de millor l’espai i poder aprofitar tota l’amplitud per tal de poder portar a terme diferents esdeveniments públics.

Categoria
Edificis Públics